Kwiecień 30, 2015

SŁOWNIK

3,2,1, GO – A Count down used at the start of many CrossFit WODs- Zanimwystartujeszswój workout wypowiadasz 3-2-1 GO !
Air SQ- Przysiad bez obciążenia
AMRAP – As Many Reps/Rounds As Possible- tyle powtórzeń / rund, ile jesteś w stanie zrobić
ATG –Ass To Grass-tyłek do ziemi
Athlete – This is YOU. TO MY 😀
Ball slam – Rzut piłki z nad głowy o ziemię
Bar musel up – Podciaganie na drążku
Beast – Anathlete with exceptionally good work capacity or work ethic- Sportowiec z bardzo dobrą wydolnością i etyką treningową. Sportowiec o nadprzyrodzonych możliwościach treningowych
Beast Mode – The state of performing like a “beast”. An athlete of any level can enter “beast mode” if they want to. Beast mode is both a state of mind and physical performance- Stan wykonywania jako”bestia”. Sportowiec na każdym poziomie może wprowadzić tryb „bestia”, jeśli tylko chcą. Tryb „bestia” jest zarówno stanem umysłu jak i sprawności fizycznej.
Box – CrossFit gyms are typically referred to as a ‘box’ because they are traditionally located in industrial type warehouses- Miejsce w którym Bardzo ciężko TRENUJEMY
BP –Bench press – Wyciskanie na ławce poziomej w pozycji leżącej (wyciskanie na klatke)
BS –Back squat – Przysiad ze sztangą na barkach (za głową)
Burpees- Padnij- Powstań-Podskocz
Burpee CH2B – Padnij powstań podciągniecie klatki do drążka
BW – Body weight – Waga ciała
CF Games –The CrossFit Games – Zawodowe zmagania najlepszych z crossfiterów
CFT – CrossFit Total –Trening w ramach którego należy wykonać jedno powtórzenie maksymalnym ciężarem
Clasters- Przysiad –Wyrzut za każdym razem z ziemi
CLN – Clean – Zarzut sztangi na przysiad
C&J – Clean and jerk – Podrzut(dwubójolimpijski)
DL – Deadlift – Martwy ciąg
DOMS – Delayed Onset Muscle Soreness- Bóle mięśniowe
DNF – Did Not Finish. Nie kończ
DNS – Did Not Start. Nie zaczynaj
Dips – Szweckie pompki na poręczach
DU’s – Doubleunders. – skoki podwójne na skakance
DSS – Dumbbell squat snatches – Rwanie odważnika jedną ręka na przysiad
EMOM – Everyminute on the minute – w każdej minucie co minutę
Fire breather – An elite-level CrossFit athlete – Wyższy poziom trenującego Crossfitera
FS – Front Squat- Przysiad ze sztangą na klatce piersiowej
GHD- Glute Ham Developer – przyrząd do wyprostów tułowia i brzuchów
GHD Sit up – Skłon na maszynie do ziemi i do góry
Girls – Several classic CrossFit benchmark workouts that are given female names. The names of these workouts are arbitrary and not named after actual girls- Dziewczyny crossfitowe – treningi nazwane imionami kobiet
GPP – General physical preparedness, aka “fitness.”
Gymnastics – Ćwiczenia Gimnastyczne
Heroes – Several CrossFit Benchmark Workouts are named after actual military, law enforcement and firefighters that have died in the line of duty. These workouts are typically very difficult as a way of honoring these heroes. Unfortunately, the list of Hero WODs continues to grow – Kilka CrossFit Treningów „Benchmark” zostało nazwane na rzecz wojskowych, organów ścigania i strażaków, którzy zginęli w służbie. Te ćwiczenia są zazwyczaj bardzo trudne. Niestety, lista Hero WODs nadal rośnie.
HS- Hand stand- Stanie na rękach
HSPU – Hand Stand Push Up- Pompki ze stania na rękach
HSW- Hand stand walk – Chodzenie na rękach
HSQ – Hang squat (clean or snatch)-Zarzut lub rwanie na przysiad, pozycja startowa – sztanga na wysokości kolan
HR PU- Push up HR – Pompka z oderwaniem rak od ziemi
IB- Inverted burpees- Padnij – powstań- wyskocz robione od tyłu
Jump rope –Skakanka
Jump box- Wskoki na skrzynie
Jump sQ- Jump squats- Przysiad z wyskokiem
Jumping Jack- Pajacyki
KB – Kettlebell- Odważnik
KS- Kettlebell swing- Wymachy odważnikami
KTE – Knees to elbows -przenoszenie kolan do łokci w zwisie na drążku
Lateral Jump- przeskoki przez sztangę bokiem
Lunges – Wykroki
Lunge hop- Wykroki z przeskokiem
Man Makers z hantlami–Padnij zrób pompkę Wstań wyrzuć hantle do góry
Medicine Ball Clean – Zarzut piłką lekarską
ME – Maximum Effort- Maksymalnywysiłek
Metcon –metabolic conditioning – Klimatyzacja metaboliczna organizmu
MP –Military Press- Wyciskanie sztangi z barków (przed głową) nad głowę w pozycji stojącej
MU –Muscle up’s- Podciąganie na kółkach gimnastycznych
OHS –Over head squat- Przysiad ze szatangą nad głowa
OHWL- Over head walking lunge – Wykroki ze sztanga nad głową
Paleo – “The Paleo Diet”- Dieta „Paleo” (znana także jako dieta paleolityczna, Paleodieta, dieta jaskiniowca, dieta Ery Kamienia Łupanego, dieta łowcy – zbieracza) to najnowsze i najpopularniejsze obecnie podejście do kwestii utraty wagi, poprawy zdrowia i wydłużenia życia; wiąże się między innymi z jedzeniem dużych ilości produktów odzwierzęcych (czyli produktów niezawierających węglowodanów, bogatych w białko i tłuszcze).
Paleolithic life-style – Styl życia Paleo
Pd – Pood, weightmeasure for kettlebells- Rosyjska jednostka miary wykorzystywana czasem w odważnikach Kettlebell
PP –Push Press – Wyciśnięcie sztangi ponad głowę z wybiciem z nóg
PR – Personal Record – Rekord życiowy
Primal – A term coined by Mark Sisson in his book “The Primal Blue Print”. The Primal lifestyle is nearly identical to the “Paleo” lifestyle and there are no fundamental conflicts – Primal stylżycia jest niemal identyczny z „Paleo” stylem życia I nie ma fundamentalnego konfliktu między nimi.
PSN -Power Snatch – Rwanie sztangi na półprzysiad/ćwierćprzysiad
PU – Pull-ups, possibly Push-ups- Podciaganie na drażku lub pompki
Power snatch – Rwanie sztangi bez przysiadu
Pistol squat – Przysiady na jednej nodze
PC – Power Clean -Zarzut sztangi bez przysiadu
Plank – Deska – Ćwiczenie izometryczne wzmacniające mięśnie brzucha
Pull up barbee- podciągnięcie na drążku z padnij-powstań
Parallets push ups- pompki na gryfie
R4T- Round for time – Rundanaczas
Rest- Odpoczynek
Rep -Repetition – Powtórzenie
RM – Repetition maximum -Maksimumpowtórzeń
Rx – Or prescribed WOD – Trening według zaleceń (bez żadnego skalowania)
Rope Climbe- Wspinanie się na linę
Run- Bieg
Row- Wiosłowanie
Set – A number of repetitions – Seria
SU’s- Single unders- skoki pojedyńcze na skakance
SDHP- Sumo deadlift high pull- Martwy ciąg z unoszeniem sztangi pod brodę
SN -Snatch- Rwanie sztangi na przysiad
SQ -Squat- Przysiad
Sit up -Brzuszki
Skills – Umiejętności
Strik pull up- Siłowe podciąganie na drążku
Swim- Pływanie
Spacer farmera – Spacer trzymając odważniki w dwóch rękach
Streching – Rozciaganie
TECHNIQUE – Technika
T2B – Toes to bar -Unoszenie stóp do drążka w zwisie swobodnym
TGU – Turkish get-up- Wstawanie tureckie
THRUSTER – Przysiad ze sztangą trzymaną na barkach z przodu, z wyrzuceniem sztangi nad głowę po wyprostowaniu nóg( przysiad – wyrzut)
UB-Unbroken -Perform all workouts in a row or start over at the beginning-Bez zatrzymywania się w trakcie ćwicznia
V-up- brzuszki z oderwaniem tułowia i nóg od ziemi w jednym
WOD – Workout of the Day -Trening Dnia
Warm up- Rozgrzewka
Walll Ball-Wyrzut piłki lekarskiej w górę o ścianę w pozycji stojącej
Walk lunges- Wykroki chodzone
Wall climbe – Wspinanie się na ścianę

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *